Ysgol Gynradd Nebo

ss-7

Wal Wobrwyo

Bydd Seren yr Wythnos pob dydd Gwener yn yr ysgol a bydd y plant yn derbyn tystysgrif yn y gwasanaeth. Byddem yn rhoi lluniau o holl sêr yr wythnos i fyny yn fan hyn pob mis.