Ysgol Gynradd Nebo

ss-11

Cyngor Ysgol

Mae Cyngor Ysgol gweithgar iawn yma. Maent yn cyfarfod yn rheolaidd gan drafod a lleisio barn gweddill y disgyblion.

Mae penderfyniadau a thrafodaethau y Cyngor wedi cael effaith gadarnhaol ar fywyd yr ysgol wrth arwain at faterion iechyd a chadw’n iach e.e sefydlu Siop ffrwythau,prynu adnoddau a gwella amgylchedd yr ysgol.

Y Cyngor sydd hefyd yn penderfynu pa elusennau i’w cefnogi am y flwyddyn.