Ysgol Gynradd Nebo

ss-8

Siarter Iaith

logo Siarter Iaith GwyneddMae’r ysgol wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd. Rydym yn gweithredu gofynion Y Wobr Aur.

Ein gweledigaeth yw fod pob plentyn yn gallu siarad Cymraeg yn hyderus yn yr ysgol ac adref ac yn ymfalchio yn yr iaith, diwylliant a thraddodiadau.