Ysgol Gynradd Nebo

Pwy ydi Pwy

Pennaeth/Athrawes cyfnod sylfaen - Miss Bethan Hughes

Athrawon cyfnod allweddol 2 - Mrs Rhian Roberts-Jones + Mrs Rhian Wyn Roberts

Cymhorthydd dosbarth - Mrs Alwen Johnson

Cymhorthydd A.D.Y. - Anti Hafwen

Cogyddes/Gofalwraig - Miss Rhiannon Thomas

Clwb Brecwast - Miss Rhiannon Thomas, Miss Zoe Hood