Ysgol Gynradd Nebo

Pwy ydi Pwy

Pennaeth/Athrawes cyfnod sylfaen - Miss Bethan Hughes

Athrawon cyfnod allweddol 2 - Mrs Rhian Wyn Roberts

Cymhorthydd dosbarth - Miss Gwenan Tomos, Miss Ffion Roberts

Gofalwraig - Sara Williams

Clwb Brecwast - Sarah Evans