Ysgol Gynradd Nebo

ss-5

Mentergarwch

Mae disgyblion blwyddyn 6 wedi cychwyn busnes Mentergarwch yn gwerthu ffrwythau yn yr ysgol. Yn dymhorol maent yn meddwl am rhywbeth gwahanol i wneud gyda'r ffrwythau, jeli ffrwythau, 'smoothie' , Kebab ffrythau. Bydd angen i'r plant ddod a £1 i'r ysgol ar ddydd Gwener. Byddem yn prynu offer i'r plant wedi iddynt gasglu digon o arian.