Ysgol Gynradd Nebo

ss-5

Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad

Rydym yn falch o gyhoeddi fod yr Adran Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynwysiad bellach wedi datblygu gwefan i rieni a theuluoedd . Mae nifer o wybodaeth gwerthfawr yma os oes ganddoch unrhyw bryder am eich plentyn.

Cliciwch yma i'w fynd i'r wefan ADYaCh