Ysgol Gynradd Nebo

ss-7

Llywodraethwyr

Aelodaeth O’r Corff Llywodraethol Ysgol Nebo

 

Enw

Swyddogiaeth a Chategori

Dyddiad Cychwyn

Hunaniaeth Genedlaethol

Bethan Hughes

Pennaeth

 

Cymreig

O.P.Huws

Awdurdod Addysg
(Cadeirydd)

 

Cymreig

Edgar Evans

Cyfetholedig
(Is-Gadeirydd)

 

Cymreig

Rhian Wyn Roberts

Staff Addysgu

 

Cymreig

Andrea Jones

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Yvonne Moseley

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Gareth Moseley

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Dafydd Thomas

Cymunedol

Gorffennaf 2015

Cymreig