Ysgol Gynradd Nebo

ss-7

Llywodraethwyr

Aelodaeth O’r Corff Llywodraethol Ysgol Nebo

Blwyddyn Addysgol 2016 – 2017

 

Enw

Swyddogiaeth a Chategori

Dyddiad Cychwyn

Hunaniaeth Genedlaethol

Bethan Hughes

Pennaeth

 

Cymreig

O.P.Huws

Awdurdod Addysg
(Cadeirydd)

 

Cymreig

Edgar Evans

Cyfetholedig
(Is-Gadeirydd)

 

Cymreig

Rhian Roberts-Jones

Staff Addysgu

Ebrill 2016

Cymreig

Andrea Jones

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Yvonne Moseley

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Gareth Moseley

Rhieni

Medi 2013

Cymreig

Dafydd Thomas

Cymunedol

Gorffennaf 2015

Cymreig