Ysgol Gynradd Nebo

ss-1

Ysgol Eco

Mae ysgol Nebo wedi llwyddo i gyrraedd y Wobr Aur gyda ysgolion Werdd Gwynedd. Rydym yn awr ar fin cychwyn gweithio ar yr Eco Ysgol er mwyn parhau gyda’r gwaith caled o arbed, ailgylchu ac ailddefnyddio.