Ysgol Gynradd Nebo

ss-1

Ysgol Eco

Mae ysgol Nebo wedi llwyddo i gyrraedd y Wobr Aur gyda ysgolion Werdd Gwynedd. Rydym yn awr ar fin cychwyn gweithio ar yr Eco Ysgol er mwyn parhau gyda’r gwaith caled o arbed, ailgylchu ac ailddefnyddio.

Aelodau y grwp Eco ydi:

Swyddog ail-gylchu -  Lleu Bryn 
Swyddog ailgylchu – Cian Jones
Swyddog monitor ynni - Cara Davies
Swyddog monitor ynni  - Awel Jones 
Swyddog gwastraff  - Eben Lewis
Swyddog gwastraff  -Cameron Harry
Swyddog Cyfrifiaduron – Llewelyn Pethers
Swyddog Cyfrifiaduron – Ryan Day
Swyddogion dwr – Alis Moseley
Swyddog dwr  - Gweydion Frost