Ysgol Gynradd Nebo Primary School

Information

 

 

 

To download our handbook as a pdf, click here.

 

School Hours

Foundation phase and Juniors

9:00am - 3:15pm

Nursery

9:00am - 11:00am

No admission to the school before 8:50am.

Pre School Care Club

  • £1 a session
  • Admission starts 8:10am

Breakfast Club

  • 8:35am - No admission after 8:40am

See attached letter for more information - click here

Curricular Clubs

Various clubs for the pupils are held throughout the year. Usually, the clubs are held on Monday evening and during dinner time.

  • Dragon Sports (gymnastics, football, net-ball, hockey, fitness, athletics with the emphasis shifting according to season).
  • Clwb Dal i Fynd
  • ITC Club
  • Yr Urdd
  • Gardening Club: Summer (planting time)

Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) (translation coming soon)

Nod y Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) ydi i wella cyrhaeddiad dysgwyr sy'n gymwys i gael prydau ysgolion am ddim a dysgwyr sy'n derbyn gofal. Ei ddiben yw goresgyn y rhwystrau ychwanegol y mae dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig yn eu hwynebu sy'n eu hatal rhag cyrraedd yr un lefel â'u cyfoedion beth bynnag fo'u gallu.